ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հայաստանում

Ավետիք Մեջլումյան
Հերիքնազ Տիգրանյան
Սոֆյա Մանուկյան

Աշխատանքի ֆենոմենը և դրա վերաիմաստավորումը

Սուրեն Դեհերյան

Աշխատանքային հիմնախնդիրների լուսաբանման առանձնահատկությունները

Անահիտ Ասատրյան

Արհմիությունների դերն ու գործառույթը

“This website was funded through a Department of State Public Affairs Section grant, and the opinions, findings and conclusions or recommendations expressed herein do not necessarily reflect those of the Department of State.

«Այս կայքը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ պետքարտուղարության Հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի դրամաշնորհի շրջանակներում: Կայքում արտահայտված հեղինակային դիրքորոշումների համընկնումը ԱՄՆ պետքարտուղարության դիրքորոշման հետ պարտադիր չէ»:

Close Menu