Աշխատաշուկայի պահանջարկի ուսումնասիրություն. գործատու-երիտասարդ-ուսումնական հաստատություն համագորշակցության ինստիտուցիոնալիզացման հեռանկարը ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները

Continue ReadingԱշխատաշուկայի պահանջարկի ուսումնասիրություն. գործատու-երիտասարդ-ուսումնական հաստատություն համագորշակցության ինստիտուցիոնալիզացման հեռանկարը ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները

End of content

No more pages to load